Doe het Goede om het Goede

vereniging zonder winstoogmerk

Ons doel

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: de bevordering van de wijsgerige, wetenschappelijke en culturele vorming van haar leden, evenals alle vormen van humanitaire actie.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

Ons Adres

Hoge kaart 294
2930 Brasschaat